Privacybeleid

PrivacybeleidPrivacybeleid


1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen
Het volgende geeft een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid hieronder.
Analytics en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, d.w.z. we kunnen u niet identificeren op basis van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Details zijn te vinden in ons privacybeleid onder de kop "Modules en analyses van derden".
U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u hieronder informeren over hoe u uw opties in dit opzicht kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.
Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk te maken hebben met beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang van derden is niet mogelijk.
Kennisgeving met betrekking tot de partij die verantwoordelijk is voor deze website
De verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Johan de Jong
Krommezijl 100
8939 AX Leeuwarden
Nederland
E-mail: joh.dejong(at)gmail.com

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (namen, e-mailadressen, enz.).
SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de vragen die u ons stuurt als de exploitant van de site. U kunt een gecodeerde verbinding in de adresregel van uw browser herkennen wanneer deze verandert van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingspictogram wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.
Oppositie tegen promotionele e-mails
Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotie- en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk wordt gevraagd. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's gebruiken cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer de site bezoekt.
U kunt uw browser zo configureren dat deze u informeert over het gebruik van cookies, zodat u van geval tot geval kunt beslissen of u een cookie accepteert of weigert. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies onder bepaalde voorwaarden automatisch te accepteren of om ze altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.
Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken worden opgeslagen overeenkomstig Art. 6 lid 1, letter f van ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (EU GDPR). De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies om een geoptimaliseerde service te waarborgen die vrij van technische fouten is. Als andere cookies (zoals die voor het analyseren van uw surfgedrag) ook worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log bestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "serverlogbestanden". Dit zijn:
• Browser type en browserversie
• Besturingssysteem gebruikt
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijd van het serververzoek
• IP adres
Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.
De basis voor gegevensverwerking is Art. 6 (1) (b) ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (EU GDPR), waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor het uitvoeren van een contract of voor maatregelen die voorafgaan aan een contract.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens op het formulier, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.
Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (EU GDPR). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informele e-mail die dit verzoek doet, is voldoende. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.
We bewaren de gegevens die u op het contactformulier opgeeft totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het voldoen aan uw verzoek). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen, met name die betreffende verplichte bewaartermijnen van gegevens, worden niet aangetast door deze bepaling.

4. Analyse en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (EU GDPR). De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor de website-exploitant. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Browser plug-in

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen er echter op wijzen dat dit betekent dat u niet kunt genieten van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site:  Schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Uitbestede gegevensverwerking
We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het uitbesteden van onze gegevensverwerking en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.
Demografische gegevensverzameling door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de demografische kenmerken van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze verzamelde gegevens kunnen niet worden toegeschreven aan een specifieke individuele persoon. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen door de advertentie-instellingen in uw Google-account aan te passen of u kunt de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de sectie "Weigering van gegevensverzameling".

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het opnemen van advertenties van Google Inc. ("Google"). Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google AdSense gebruikt zogenaamde "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u de website gebruikt. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde webbakens (onzichtbare afbeeldingen). Via deze webbakens kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina's worden geëvalueerd.
De informatie die wordt gegenereerd door cookies en webbakens met betrekking tot uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en levering van advertentieformaten, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Deze informatie kan van Google worden doorgegeven aan contracterende partijen van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die u hebt opgeslagen.
AdSense-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (EU GDPR). De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.
U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Houd er rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de verwerking van gegevens met betrekking tot u en verzameld door Google zoals beschreven en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

Remarketing van Google Analytics

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics-remarketing in combinatie met de functies voor verschillende apparaten van Google AdWords en DoubleClick. Deze service wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Met deze functie kunnen doelgroepen voor promotionele marketing die is gemaakt met remarketing van Google Analytics, worden gekoppeld aan de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Hierdoor kan reclame worden weergegeven op basis van uw persoonlijke interesses, geïdentificeerd op basis van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op één apparaat (bijvoorbeeld uw mobiele telefoon), op andere apparaten (zoals een tablet of computer).
Nadat u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account voor dit doel. Op die manier kan elk apparaat dat inlogt op uw Google-account, dezelfde gepersonaliseerde promotieberichten gebruiken.
Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertentie-promotie op verschillende apparaten te definiëren en te maken.
U kunt zich permanent afmelden voor remarketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
De samenvoeging van de gegevens die zijn verzameld in uw Google-accountgegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u per Art kunt geven of intrekken van Google. 6 (1) (a) DSGVO. Voor gegevensverzamelingsacties die niet zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) (f) DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van anoniem gebruikersgedrag voor promotiedoeleinden.
Ga voor meer informatie en het Privacybeleid van Google naar: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

5. Plug-ins en hulpmiddelen

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Als u Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en het vergemakkelijken van de locatie van plaatsen die door ons zijn aangegeven op de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (EU GDPR).
Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Google op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.