Recyclagepark MelleRecyclagepark Melle
Autostradeweg 2a
9090 Melle
Contact

wegbeschrijving zie Google Mapsop woensdag en donderdag zonder reservatie.
Op de andere dagen blijft reserveren noodzakelijk.

Klik hier voor reservatie Containerpark

Mondmasker verplicht!

Openingsuren Recyclagepark Melle
ma. gesloten
di. 09.45 - 11.45 en 13.30 - 17.45 uur
wo. 13.30 - 17.45 uur
do. 13.30 - 17.45 uur
vr. 13.30 - 17.45 uur
za. 09.00 - 11.45 en 13.00 - 16.45 uur
Zondag en wettelijke feestdagen gesloten.

Bijkomende sluitingsdagen 2020:
Dinsdag 10/11 en zaterdag 26/12

Aanmelden uiterlijk 15 minuten voor sluitingsuur!

Scroll naar beneden voor overzicht aan te bieden soorten afval.Aan te leveren soorten afval:
Oud papier en karton
Steenpuin en grond
Inert materiaal
Motorolie
Frituurvet en frituurolie
Metalen
Klein Gevaarlijk Afval(KGA)
Inktpatronen, toners, printerlinten
TL – Lampen en spaarlampen
Accu’s
Hol glas voor de glasbollen
Vlak glas
Snoeihout
Tuinafval
Boomstronken
Houtafval
Textiel en schoenen
Piepschuim, EPS, Isomo
Plastic - , metaal – en drankverpakkingen (PMD)
Banden van voertuigen of motoren
Afgedankte elektrische en elektronische toestellen (AEEA)
Plastic folies
Gebonden asbest: max. 10 gratis stuks asbesthoudend materiaal
Harde plastics
Grofvuil
Herbruikbare goederen. (Gelieve duidelijk te melden aan de parkwachter dat deze goederen geschikt zijn voor verkoop in de kringloopwinkels)

Het is verboden volgende afvalstoffen of wat er zou kunnen voor doorgaan, aan te bieden op het containerpark:
Graszoden, keukenafval, G.F.T-container, restafval (huisvuilzak), slib en slijk, wegasfalt, gashouders ( propaan, butaan …..), springstoffen, vuurwerk, medicijnen, radioactief afval, niet gebonden asbestfractie ( asbestbevlokking, asbestkoord, leidingisolatie uit asbest, hele ladingen met stukken gebroken asbest ), krengen van dieren en slachtafval, afvalstoffen voortvloeiend uit bedrijfsactiviteiten (dit laatste met uitzondering van wat is bepaald inzake oud papier en karton en AEEA).

bron