Recyclagepark Dilsen-StokkemRecyclagepark Dilsen-Stokkem
Heulentakstraat
3650 Dilsen-Stokkem

Tel.: 089 75 20 64

Terug naar de openingsuren

Aan te leveren soorten afval:
Altijd gratis:
papier & karton
holglas
vlakglas
KGA
metalen
textiel
elektrische en elektronische apparaten
frituurolie en –vet
autobanden (max. 4 per gezin per jaar),
piepschuim
PMD aanleveren in blauwe PMD-zak!

Betaald:
grofvuil
roofing
eterniet Jaarlijkse vrijstelling per gezin 200 kg
kunststof
tuinafval, snoeihout, stronken Jaarlijkse vrijstelling per gezin 750 kg
zuiver puin, zuivere grond Jaarlijkse vrijstelling per gezin 1000 kg
gemengd puin
houtafval
gipsplaten

De jaarlijkse vrijstellingen gelden uitsluitend voor gezinnen en zijn niet overdraagbaar naar een volgend kalenderjaar.

Afval van zelfstandigen, KMO’s en verenigingen wordt vanaf de eerste kilo aangerekend aan de tarieven die hierboven zijn opgenomen.

bron